Vill du vara med och utveckla Hyresgästföreningen Kungsholmen?

Hyresgästföreningen på Kungsholmen, en av fyra föreningar i Stockholms innerstad, har cirka 4 400 medlemmar, runt 70 förtroendevalda och flera lokala föreningar. Området, ett av de mest förtätade i Stockholms stad, omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. 

Av de många uppgifter föreningen har kan nämnas att vi försöker påverka och delta i förhandligar om hyra, delta i manifestationer som görs både lokalt och regionalt, samt förbättra bostadspolitiken i Stockholm så att det bland annat byggs fler hyresrätter i vårt närområde. Vi försöker också stötta och hjälpa husombud och lokala föreningar i sina arbeten med att påverka boendemiljön i de hyresfastigheter som finns på Kungsholmen.

På föreningens årsmöte i mars varje år väljs föreningens styrelse, till uppdrag i förhandlingsdelegationer med bostadsföretag och representanter för Kungsholmen i Stockholmsregionens beslutande organ. Förslag tas fram av föreningens valberedning, som också väljs på årsmötet för ett år i taget.

På årets årsmöte valdes ingen valberedning. Då den sittande valberedningen, t ex undertecknad, lämnade uppdraget fanns inga nya förslag. Vi söker därför efterträdare!

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppdrag är att föreslå föreningsstyrelse, revisorer, ledamöter för förhandlingsuppdrag och representanter i regionens fullmäktige. Den ska hitta rätt personer till ett välfungerande styrelselag, och andra uppdrag. Valberedningen ska arbeta med stöd av stadgar och andra styrdokument, fristående från styrelsen men med lyhördhet för föreningens och styrelsens behov.

Hur hittar valberedningen personer att föreslå?

På olika sätt – genom eget kontaktnät i föreningen, i sin egen lokala förening, genom upprop på föreningens hemsida, eller enkäter till medlemmarna. En vanlig uppfattning är att det är svårt att hitta medlemmar som vill åta sig förtroendeuppdrag. Det är fel! Många är intresserade men har aldrig fått frågan.

Ju tidigare under verksamhetsåret valberedningen kommer igång desto bättre! Därför hoppas vi nu på intresse, eftersom hösten före årsmötet är en bra tidpunkt att t ex diskutera med föreningens styrelse vilka behov de ser, förbereda enkäter och frågor till intresserade och kanske hälsa på i de lokala föreningarna.

Vad kan valberedningen få hjälp med?

Hyresgästföreningen region Stockholm erbjuder utbildning om bland annat stadgar och valberedningsstrategi, och praktiska tips och råd. Regionens personal hjälper till med utskick och enkäter till medlemmarna. Föregående valberedning hjälper till med att komma igång, om så önskas.

Till sist – att vara valberedare är ett roligt uppdrag! Det är spännande att se vad medlemmars olika erfarenheter kan användas till, och att försöka hitta de kompetenser som behövs. Framför allt är det kul och spännande att möta medlemmar som känner att de kan och vill bidra. Att ta fram ett bra valberedningsförslag är inte gjort i en handvändning, men är man flera och kommer igång i tid blir man sannolikt en bra erfarenhet rikare!

Är du intresserad? Hör av dig till kerstin.krebs@hyresgastforeningen.se och emma.jonsson@hyresgastforeningen.se (maila båda)

/Kerstin Krebs, tidigare valberedare i Hyresgästföreningen Kungsholmen