Hissen på Hantverkargatan 63, den 23 augusti 2023

Detta videoklipp är filmat på Hantverkargatan 63, den 23 augusti 2023. Videoklippet visar att hissen var i drift vid aktuellt datum, trots att den underkänts vid kontrollbesiktning den 16 augusti 2023.