Hissen på Hantverkargatan 63, den 18 januari 2023

Detta videoklipp är filmat på Hantverkargatan 63, den 18 januari 2022. Videoklippet visar att hissen var i drift vid aktuellt datum, trots att den underkänts vid kontrollbesiktning den 9 januari 2023.