Hissen på Hantverkargatan 63, den 14 september 2022

Detta videoklipp är filmat på Hantverkargatan 63, den 14 september 2022. Videoklippet visar att hissen var i drift vid aktuellt datum, trots att den underkänts vid kontrollbesiktning den 16 augusti 2022. Utöver detta har hyresgästföreningen skiftligen uppmanat fastighetsägaren den 9 september om att omedelbart vidta åtgärder för att skydda hyresgäster och besökare mot de risker det kan medföra att använda en underkänd hiss.