Kungsholmens Hyresgästförening

Ny valberedning har valts och arbetet med att hitta kandidater till nästa års styrelse har därmed påbörjats.

Händer på Kungsholmen våren 2024

Kortfattat om hyresförhandlingen 2024:

Just nu är det förhandlingstider för nästa års hyror och våra förhandlare har fullt upp.

De allmännyttiga bostadsbolagen yrkar på hyreshöjningar på 7,8 procent medan de privata begär 12 procent.

Vissa bolag har enats om hyreshöjning eller ligger fortfarande i förhandling, medan andra har valt att avbryta föhandlingarna och flytta avgörandet till Hyresmarknadskommittén (HMK). 

Det går att läsa mer om detta här:
https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/stockholm/hyresforhandlingar/forhandlingslaget-i-stockholm

/Styrelsen HGF Kungsholmen

HGF Kungsholmen styrelse

Lena Rolén, ordförande
Magnus Fajersson,  vice ordförande
Elisabeth Härlin, sekreterare
David Axelsson, kassör
Sirpa Pyörre, ledamot
Maria Olwǣus, ledamot
Sonja Palmqvist, ledamot

 

Nytt bostadspolitiskt program för Stockholms stad!

Stockholms stads bostadspolitiska grupp, som består av tio föreningar, har under sommaren arbetat fram en ny version av det tidigare programmets förslag. Läs mer här:

https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/bostadspolitiska-program/per-lan/stockholm/stockholms-stad/

Kungsholmens årsmöte 2023

Läs protokollet från Kungsholmen årsmöte 2023

Kontakta styrelsen i din stadsdel

12 + 5 =